Scroll Top

Ciśnieniomierze dla kobiet w ciąży

B3AFIB

Czy wiesz, że aż 10% zgonów związanych z ciążą przypisuje się nadciśnieniu tętniczemu, a sama jego obecność w ciąży prowadzi do odległych, niekorzystnych następstw sercowo-naczyniowych?

Nadciśnienie, w tym przewlekłe nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie ciążowe, stan przedrzucawkowy czy rzucawka, są bardzo częstym schorzeniem w ciąży. Niestety zaburzenia nadciśnieniowe wyraźnie się nasilają. Dla przykładu badania wykonywane w Stanach Zjednoczonych, w latach 1998 – 2006, bardzo klarownie przedstawiają wzrost za nadciśnienia tętniczego w ciąży z 6,7% do 8,3%, przewlekłego nadciśnienia tętniczego z 1,1% do 1,7%, a stan przedrzucawkowy z 0,9% do 1,2%. Prawidłowy stan hemodynamiczny ciąży to rozszerzenie naczyń systemowych, któremu towarzyszy wzrost pojemności minutowej serca i zmniejszenie całkowitego oporu obwodowego. Powoduje to normalne obniżenie BP w drugim trymestrze ciąży. Nadciśnienie tętnicze w ciąży jest na ogół rozpoznawane, gdy ciśnienie tętnicze wynosi ≥140 mmHg i/lub ≥90 mmHg w co najmniej dwóch przypadkach, w odstępie co najmniej sześciu godzin. Przewlekłe nadciśnienie tętnicze definiuje się jako rozpoznanie nadciśnienia tętniczego przed 20. tygodniem ciąży, podczas gdy ciążowe nadciśnienie tętnicze definiuje się jako rozpoznanie nadciśnienia tętniczego w 20. tygodniu lub później. Stan przedrzucawkowy i rzucawka to stany chorobowe specyficzne dla ciąży, wymagające natychmiastowego i specyficznego postępowania medycznego.

Specjalna walidacja ciśnieniomierzy dla kobiet w ciąży

Nadciśnienie w ciąży może powodować poważne komplikacje dla matki, jak i dziecka. Po 20 tygodniu ciąży może pojawić się stan przedrzucawkowy zwany preeklampsją. Objawia się ciśnieniem krwii powyżej 140/90 mmHg u kobiet z poprzednio prawidłowym ciśnieniem, u których występuje białkomocz (powyżej 0,3g białka w 24 godzinnej zbiórce moczu).  Ze względu na nieprzewidywalny charakter stanu przedrzucawkowego, kobiety ciężarne z nadciśnieniem muszą często mierzyć ciśnienie krwi.
Ciśnieniomierze podczas badań przesiewowych w stanie przedrzucawkowym mogą zmniejszać przepływ krwi przez łożysko, dzięki czemu dziecko otrzymuje mniej tlenu i składników odżywczych. U niektórych rozwija się stan zwany rzucawką, który powoduje wysokie ryzyko zarówno dla matki, jak i dziecka. Dlatego ważne jest, aby podczas ciąży często i dokładnie monitorować ciśnienie krwi.
Większość ciśnieniomierzy ma znaczne trudności z pomiarem w czasie ciąży, a zwłaszcza w stanie przedrzucawkowym. Oznacza to, że podczas wykonywania pomiarów urządzeniami bez walidacji stan przedrzucawkowy może nie zostać wykryty. Z tego powodu organy opieki zdrowotnej wymagają specjalnego testu walidacyjnego dla automatycznych ciśnieniomierzy stosowanych u kobiet w ciąży i osób ze stanem przedrzucawkowym.

Specjalne walidacje Microlife

Ciśnieniomierze z serii 4G posiadają potwierdzoną badaniami walidację dla ogólnej populacji oraz specjalnych grup pacjentów, takich jak:

  • Kobiety w ciąży
  • Pacjenci z chorobami nerek
  • Diabetycy
  • Pacjenci z migotaniem przedsionków
  • Dzieci powyżej 12 roku życia

Wybierz jeden z ciśnieniomierzy Microlife i zadbaj o swoje zdrowie!

BP B6 Connect
BP B6 Connect

ciśnieniomierz naramienny, automatyczny

BP B3 AFIB
BP B3 AFIB

ciśnieniomierz naramienny, automatyczny

BP B2 Basic
BP B2 Basic

ciśnieniomierz naramienny, automatyczny