Scroll Top

Projekty UE

Tytuł projektu: „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego urządzenia do prowadzenia terapii medycznych”

Cele projektu: Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego urządzenia umożliwiającego terapie wielu schorzeń. Nowo opracowane urządzenie bazować będzie na kapsule hiperbarycznej z dodatkowymi elementami składowymi, które umożliwią równoczesną lub następującą w określonej kolejności terapię złożoną z: terapii tlenem i/lub ozonem w warunkach hiperbarycznych, terapii zmiennym polem magnetycznym i niskoemisyjną laseroterapię.

Planowane efekty: W ramach projektu zostaną opracowane warunki działania synergistycznego terapii skojarzonej w celu leczenia trudno gojących się ran.

Wartość projektu: 8 831 364,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 945 712,00 zł


Tytuł projektu: „Enkapsulacja jako innowacyjna metoda dostarczania lipofilowych substancji czynnych w suplementach diety”

Cele projektu: Optymalizacja metody enkapsulacji substancji aktywnych o charakterze lipofilowym, które zostaną wykorzystane w suplementach diety.

Planowane efekty: Zwiększenie biodostępności, wchłaniania oraz uzyskanie celowego dostarczania lipofilowych substancji czynnych do odpowiednich komórek ciała.

Wartość projektu: 3 561 062,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 493 546,88 zł